Nyheder og informationer

NYHEDER OG INFO:

December 2016:

Vi har igen i år søgt Landsbykontaktudvalget om støtte til renovering af huset med henblik på en indvendig isolering til gvn for indeklimaet. Vi har fået tilsagn om 59000 kr.

Vi har sandelig også fået tilsagn om støtte fra Hedeselskabet på 25000 kr. også til renovering.

Disse 2 beløb gør at vi nu kan få huset isoleret og forhåbentlig også nye vinduer, de små. Det er en meget stor gave vi har fået fra de ovennenævnte og vi er meget glade og ser frem til at komme i gang med projektet.

 Maj 2017

Det viste sig at det ikke er klogt at isolere et gammelt hus uden risiko for fugtskader. Derfor har vi  i stedet anvendt de donerede penge til et luft/vand anlæg, som er meget billigere i drift end vores gamle oliefyr og giver mulighed for at hæve temperaturen i huset om vinteren. Anlægget blev installeret i april af firmaet DeLaval, Spjald.