Hjemstavnshuset Arnborg

Nationalpark

NATIONALPARK:

Foreningen har i de senere år deltaget i forberedelserne til etablering af den kommende NATIONALPARK SKJERN Å. Da Arnborg er den østlige afgrænsning af parken, vil det være naturligt at placere et center for formidling af de muligheder som forefindes i denne netop her. Planerne om et sådant informationscenter foreligger allerede. Således vil det nuværende naturcenter i den kommende tid blive udbygget uafhængig af tidspunktet
for etablering af nationalparken.
For at bevare og udbygge det gode samarbejde der er opstået mellem lokalsamfundene
under forberedelserne til parken, og for at gøre rette vedkommende opmærksom på
vort fortsatte ønske om en sådan, er der endvidere nedsat et repræsentantskab med
deltagelse fra de respektive foreninger fra byerne langs åen. Organisationen fik navnet


AKTIVE LOKALSAMFUND

Desværre gik det ikke helt som man ønskede. Politikerne kunne ikke blive enige om grænsen for nationalparken og derfor faldt hele grundlaget for oprettelsen til jorden og vi fik ikke en nationalperk, som vi ønskede. Der arbejdes stadig kraftigt på at få en natioanalpark til området.