Hjemstavnshuset Arnborg

Formål

HUSETS FORMÅL:

Foreningen HJEMSTAVNSHUS ARNBORG har til formål at vedligeholde og forvalte huset af samme navn som dels et lokalmuseum, dels et sted hvor lokalbefolkningen, turister mv. kan indhente informationer om egnens historie og ved tilrettelæggelse af ekskursioner selv opleve områdets seværdigheder og gøre studier af flora og fauna i naturen.

Foreningen har ca. 88 medlemmer. Det årlige kontingent er 100.00 kr.
Arrangementer, udstillinger mv. samt åbningstider vil blive annonceret på hjemmesiden samt i en brochure der udgives i samarbejde med VISIT HERNING, HERNING KOMMUNE og andre institutioner i regionen.