Hjemstavnshuset Arnborg

Handel i Arnborg

Den første Brugs i Arnborg, Bygaden 1

Lidt om den første brugs i Arnborg, bygget i 1906

Kageknuser:
I 1929 havde brugsen en "Kageknuser" på Grunden, der blev passet af Chr. Nielsen (Kræ Murer)Brugsen startes i et nybygget hus 1906. Navn: R.A.V. (Ringkøbing amts vareindkøb). Kolonial, isenkram, foderstoffer og kunstgødning.Omsætningen det første år var efter den tid stor, nemlig 200,000 kr. under 1 verdenskrig steg den til ca. 500.000kr. den gav stort udbytte og blev gældfri. Der var 28 medlemmer.Senere kom der vanskelige år med større udestående hos ikke-medlemmer. Det resulterede i væsentlige tab1906 første uddeler var Jens Nørgård, 28 år. Stammede fra Sunds og var udlært i Assing brugsforening. Han køber forretning 1917 i Gødstrup.
1917 næste uddeler blev Frederik Mikkelsen, Skarrild, der virkede til 1928, hvor han overtog en købmandsforretning i Skarrild.
1928 købte Chr. Christiansen brugsforeningen og drev den videre som købmandsforretning
1929 sælges den videre igen til købmand Åge Graversen, han havde den i fire år.
1933 køber Tage Nielsen og frk. Elna Jensen forretningen.
Tage Nielsen døde i 1935 og frk. Jensen driver forretningen videre til 1937, hvor den igen bliver brugsforening under F.D.B. med frk. Jensen som uddeler.
1/10 1948 ansættes Jens Ø. Andersen som uddeler, imens Jens Andersen er uddeler bygges nye forretnings lokaler i 1955, han fratræder 25/3 1972.
1972 ansættes Ernst Christensen som uddeler
1974 købes nabohuset efter murer Tvis Jensens død for at skaffe bedre tilkørselsforhold og parkeringsplads, den nedrives.
1978 brugsforeningen lukker og nedlægges.
1979 Tove Lind køber bygningen og hendes mand havde bl. a. udstilling af lokal kunst, og syede desuden kostumer til skuespillere. Tove Lind var børnehave leder på Familiehøjskolen i Skærbæk.
1989 bliver bygningerne nedrevet og der opføres 7 andelsboliger på grunden