Hjemstavnshuset Arnborg

Arnborg Kro fra 1863-2000

Pennetegning af den gamle Arnborg kro fra omkring 1900 tallet

Arnborg kro omkring 1900

Arnborg Kro Krogvejen 2 matr. nr. 10d.Anders Jensen 1863 ??

Hendrik Nielsen 1866 - 1890
Markus Olsen drevet kroen 1879 - 1887
Peder Clemmensen måske omkring 1887 - 1893 
Chr. Dynesen 1893 - 1898 
Mads P. Christiansen 1898 videre sælger med det samme
Peder Jørgensen Kock 1898 - 1903
Frederik Zacho 1903 - 1909
Søren Jensen 1910 - 1918
Niels Troelsen 1918 videresælger til
Peder Jensen 1918 - 1921
Kr. Kristensen, Blåhøj 1921
Iver Chr. Iversen 1923 - 1926
K. P. Haugårds 1926 - 1931
Carl Åge Hjort 1931 - 1961
Niels S. Andersen 1961 - 1966
Henning Sjølund 1966 - 1983
Henning Mandal 1983 - 1988
Erik Thorstenson 30/6 1988 - 1990 
Poul Erik Pedersen Herning 1993 1999
Midtjyllands kristne kursuscenter v/ Erik Laursen 1999

Arnborg Kro Krogvejen 2 matr. nr. 10d.Ifølge matrikelnr. og tinglyste skøder der findes på internettet er Arnborg kro udstykket fra matr.nr. 10a. i dag Bygaden 14, da kroen har matr. nr. 10d.Kroejer Henrik Nielsen og Ingeborg har også ejet matr. nr. 10i, i dag Krogvejen 8 (Asger Green)
Måske har han bygget et hus/lille gård, da han i 1878 1879 lader sin svigersøn Markus Olsen og datter Nielsine Vilhelmine drive kroen videre. Markus Olsen er også tømrer.
Derefter er det sønnen Peder Clemmensen Nielsen og hustru Mette Cathrine Christensen, der driver kroen videre. Om de begge er forpagtere vides ikke, men Peder Clemmensen sælger ifølge tinglyst skøde 1893 kroen til Christen Dynesen og flytter til Lind. Som det ser ud har kroen har været i denne families eje fra ca. 1866 til 1893, og de fleste af familiens børn er født på kroen.

10. Påtegning på obligation fra Anders Jensen, Arnborg kro, til gårdmand Anders Christensen, Odder bæk i Thyregodlund. 14. maj I876.
Kromand Anders Peder Jensen f. 18/2 1835 i Hvejsel sogn, søn af Jens Andersen og hustru Ane Jensdatter Hvejsel, Nørvang Herred, viet 25/4 1863 i Arnborg kirke Johanne Marie Poulsen f. ca.1838 i Arnborg.
Forlovere Gmd. Christen Sjøeby og møller Christen Toxvig.
Børn:
a) Julius Andreas Jensen f. 2/9 1863 på Arnborg kro gl. Arnborg
b) Anders Christian Jensen f. 20/7 1865 på Arnborg kro, Gl. Arnborg

Det ser ud som der har været en kromand Anders Jensen på kroen i 1863, da han ifølge kirkebøgerne har børn, der er født på Arnborg kro, så der har der været en bygning allerede dengang.
Der findes ikke eksakte oplysninger om, hvornår kroen er oprettet. Bent Vissing oplyser til en artikel i Herning Folkeblad den 25.2.1970, at de første bygninger er opført af hans oldefar Henrik Nielsen i 1866 tallet. I en artikel i Vejle amts Folkeblad 13.5.1969 oplyses, at Arnborg kro første gang er nævnt i 1866 og bebos da af Hendrik Nielsen og hustru Ingeborg Pedersen, da er deres 4 barn født på kroen, de flyttede herop fra "Lindberg mark", Ølgod sogn.
Det har ikke været muligt at konstatere om ejendommen, der har udhuse og et større jordtilliggende, blev bygget som kro, eller sandsynligvis er opstået gradvist. I sognerådsprotokollen for Skarrild - Arnborg Kommune er Arnborg kro nævnt den 10.7.1870 og den 12.2.1878 Kroejer

Hendrik Nielsen f. 23/11 1824, i Vester Vedsted sogn, Ribe Amt, søn Niels Hendrik Nielsen og hustru Vibeke Jensdatter, Vester Vedsted Sogn, Ribe amt, + 16/1 1885 i Arnborg, begravet 25/1 1885 på Arnborg kirkegård, og hustru Ingeborg Pedersen f. 27/6 1824 Sneum sogn, + 15/8 1898 på "Honningbækhus" Gl. Arnborg, begravet 20/8 1898 på Arnborg kirkegård, datter af husmand af Sneum Sogn Peder Clemmensen og hustru Birthe Marie Sørensdatter.
Børn:
a) Nielsine Vilhelmine Nielsen f. 11/3 1855, døbt 14/3 1855 i Vester Vedsted Sogn, 
    Ribe Amt, konfirmeret 23/1 1869 i Arnborg kirke.
b) Niels Henriksen Nielsen f. 27/5 1859 Lindberg mark, Ølgod sogn, + 5/8 1870 i
    Arnborg, 11 år gl.
c) Peder Clemmensen Nielsen f. 3/2 1861 Lindberg mark, Ølgod Sogn, konfirmeret 
    4/4 1875 i Skarrild kirke.
d) Jens Frederik Nielsen f. 21/11 1866 på "Arnborg Kro", hjemmedøbt 26. nov.
    Fremstillet i kirken maj 1867, + 5/4 1869 i Arnborg 2½ år gl.
e) Jens Frederik Nielsen f. 27/7 1870 på "Arnborg Kro", døbt i kirken 10/8 1870,
    konfirmeret 5/10 1884 i Skarrild kirke.Svigersønnen Markus Olsen driver Arnborg
    kro 1879

Ungkarl, kroforpagter Markus Olesen f 1/8 1849, viet 25/5 1877 i Arnborg kirke til Nielsine Vilhelmine Nielsen af Arnborg f. 11/3 1855, datter af kroejer Henrik Nielsen, forlovere: Kroejer Henrik Nielsen af Arnborg og Ole Nielsen af Rind Sogn. 1882 er Markus Olsen husmand og tømrer i Gl. Arnborg
Børn:
a) Kirsten Marie Olsen f. 10/3 1878 på Arnborg kro, Markus er kroforpagter.
b) Henriette Nielsine Olsen f. 29/3 1880 på Arnborg kro, Markus er kroforpagter.
c) Oline Nielsine Olsen f. 18/11 1882 i gl. Arnborg, gift med Diderik Andersen Skov
    Vissing, Damholt Markus er tømrer 
d) Ingeborg Caroline Marie Olsen f. 18/3 1885 i Gl. Arnborg, gift med Chr.
    Mortensen, Nr. Holtumvej, Markus er tømrer
e) Betty Thomasine Christiane Olsen f. 9/7 1887 i gl. Arnborg, Markus er tømrer.

Ungkarl af Arnborg kro Peder Clemmensen Nielsen f. 3/2 1861 i Ølgod sogn, søn af kromand Hendrik Nielsen og hustru Ingeborg Pedersen, viet 10/3 1887 i Arnborg kirke til Mette Cathrine Christensen f. 19/6 1863 i Sdr. Søby, datter af Christen Rasmus Christensen og Inger Cathrine Christensen Sdr. Søby.
Børn:
a) Henrik Nielsen f. 17/10 1887 på Arnborg kro, hjemmedøbt 17/10, + førdåb i
    kirken
b) Henrietta Nielsen f. 29/10 1889 på Arnborg kro.1893

255 Skøde fra Peder Clemmensen Nielsen Lind, til Chr. Dynesen på ejd., matr.nr. l0d Gl. Arnborg.Christen Dynesen og hustru Maren Andersen.1891 er de ifølge kirkebøgerne ejere af Arnborg kro.
Børn:
1) Karen Marie Dynesen f. 12/9 1891 på Arnborg kro.
2) Kirstine Marie Dynesen 3/1 1893 på Arnborg kro
3) Viktorie Dynesen 31/5 1894 på Arnborg kro.
4) Laura Dynesen f. 27/12 1895 på Arnborg kro1898 - 1903

Peder Jørgensen Kock marts 1866 i Stepping, søn af afdøde møller Jørgen Frederik Kock, Skarrild, og hustru Marie Katrine Bonde, viet 21/8 1896 i Skarrild kirke til Jensine Madsen f 26/4 1877 i Assing sogn, datter af afdøde Jens Madsen og hustru Ane Kirstine Pedersen, nu gift med Jens Jensen Kirkegårds mark Assing sogn
Børn:
1) Katrine Marie Kock f. 6/3 1899 på Arnborg kro.

1903 overtager Frederik M. Zacho Arnborg kro og ejer den til 1909

31/7 1909
købte Søren Jensen Arnborg kro for 10.000 kr.

1918
overtager Niels Troelsen kroen, videresælger den med det samme til marketender Peder Jensen, Troldhede for 20.000 kr. 

1921
 Skøder Peder Jensen kroen til Kr. Kristensen, Blåhøj.

1923 Iver Chr. Iversen ejer den kun i 3 år.

1926/169 Udlægsskøde til Knud P. Haugaard, Tvis, ejd. 10d_ Kirkeg. Arnborg. Haugård flytter ind på kroen, ejer den ligeledes kun efter årstallene i 4 år.

1930 overtager kreditforeningen kroen og sælger den videre.8/7 1931 Carl Åge Hjort og Karen fogedudlægsskøde på kroen og den får en god tilværelse